• Meldingsnummer:
  06 41 413 412
  Overige vragen:
  06 55 77 8650
 •  
  Lage huis 43
  4153 CS Beesd

   
 • De begrafenis moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur na het overlijden en sinds 2010 maximaal de 6e werkdag na het overlijden. Het weekend of een feestdag telt hierbij niet mee als werkdag. Bijvoorbeeld iemand overlijdt in een periode zonder feestdagen op vrijdag dan kan de uitvaart uiterlijk maandag de week erna (niet de eerstvolgende) plaatsvinden. Eerder begraven mag dus ook, mits na 36 uur. Bij vervoer vanuit het buitenland kan dit aangepast worden. Als u kiest voor begraven dan is er een verschil tussen een algemeen graf en een particulier (eigen) graf zeer belangrijk!
   
  Een algemeen graf:
  Algemene graven worden soms ook wel huurgraven of parochiegraven genoemd. In een algemeen graf worden 2 of 3 mensen begraven die geen enkele familierelatie met elkaar hadden. U kunt niet zelf een plek op de begraafplaats uitkiezen en ook niet vastleggen dat andere familieleden in de toekomst in hetzelfde graf begraven kunnen worden. Een algemeen graf is te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De grafrechten gelden meestal voor 10 jaar en kunnen niet worden verlengd. Meestal worden deze graven echter pas geruimd als ruimtegebrek op de begraafplaats dreigt en soms wacht men ook wel tot alle graven op een veld in één keer geruimd kunnen worden.
   
  Een particulier graf:
  De term particulier graf is pas in 2010 wettelijk ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog de oude namen als eigen graven, familiegraven of koopgraven. Van een graf ‘kopen’ is echter geen sprake, u huurt (pacht) zo’n particulier graf. In dit graf worden 2 of 3 overleden begraven die wel een (familie) relatie met elkaar hadden. Het particuliere graf staat op naam en degene bepaalt wie er in dit graf begraven mag worden. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf uit voor 20 of 30 jaar uit. Deze termijn kan desgewenst weer voor een bepaalde periode worden verlengd. Op sommige begraafplaatsen kan men zelf de plaats van het graf uitzoeken en u onderhoudt het graf zelf of (meestal) doet de begraafplaats dit voor een vastgesteld bedrag. Dit bedrag moet wel in één keer worden voldaan. De kosten van een particulier graf zijn hoger dan de kosten voor een algemeen graf.
   
  Op de begraafplaats (en) in de Gemeente Geldermalsen kunnen particuliere graven en algemene graven worden uitgegeven. 
   
  Particulier graf: Er zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Een particulier graf voor de periode van 20 jaar voor het daarin begraven van 1 persoon.
  2. Een particulier graf voor de periode van 20 jaar voor het daarin begraven van 2 personen.
  3. Een particulier graf voor een periode van 20 jaar voor het daarin begraven van een levenloos geboren kind, evenals een kind tot 12 jaar.
  4. Een vergunning voor een grafkelder voor 20 jaar, de kosten van een grafkelder zijn voor rekening van de rechthebbende.
  5. Een particulier urnengraf voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar.
  6. Een particuliere urnennis voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar (alleen in Geldermalsen en Beesd).

  Algemeen graf:
  Er bestaat ook de mogelijkheid te worden begraven in een algemeen graf. Het graf is en blijft gedurende 10 jaar van de gemeente. Men wordt in een 2-diep graf aansluitend begraven. De eerst overledene wordt 2-diep begraven. Komt er weer een verzoek voor een algemeen graf dan wordt de volgende persoon 1 diep in hetzelfde graf begraven. Op een algemeen graf mag de helft worden gebruikt voor het eventueel plaatsen van een gedenkteken. Algemene graven kunnen niet verlengd worden.  Voor het begraven op begraafplaatsen die eigendom zijn van de kerk, zoals o.a. in Rhenoy en Gellicum gelden andere tarieven.

  Klik hier voor meer informatie over het beleid, beheersplan en de kosten van de gemeente Geldermalsen.
   
  Begraven op een natuurbegraafplaats:
  Natuurbegraven betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur. Op een plek die bij u past. Bijvoorbeeld onder een mooie oude boom of juist in het open veld. Een natuurbegraafplaats is een groot stuk natuur waar u vrij bent een plek te kiezen. Op de natuurbegraafplaats zijn geen grafafdekkingen toegestaan. Immers de natuur staat bij ons voorop. Wel is een eenvoudige houten boomschijf toegestaan, als markering van het graf. Klik hier voor meer informatie over natuurbegraafplaasten in Nederland.
   
  Keldergraven: Ondergronds begraven in een betonnen kelder.
  Op oudere begraafplaatsen werd vroeger wel vaker gebruik gemaakt van grafkelders. Tegenwoordig staan niet alle begraafplaatsen het gebruik van kelders meer toe. Een grafkelder is een gemetselde of een betonnen ruimte, waar één of meer kisten in worden geplaatst. De meeste kelders die tegenwoordig worden aangelegd, bieden ruimte voor 2 overledenen. Maar men kan een kelder ook dieper of breder maken, zodat er 3, 4, 6 of soms wel 9 kisten kunnen worden bijgezet. Grafkelders worden in de regel geplaatst in particuliere graven. Op sommige, met name wat grotere begraafplaatsen, zijn ook hele grafvelden met kelders aangelegd om als algemene graven gebruikt te worden. De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.