Begrafenis

De begrafenis moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur na het overlijden en sinds 2010 maximaal de 6e werkdag na het overlijden. Het weekend of een feestdag telt hierbij niet mee als werkdag. Bijvoorbeeld iemand overlijdt in een periode zonder feestdagen op vrijdag dan kan de uitvaart uiterlijk maandag de week erna (niet de eerstvolgende) plaatsvinden. Eerder begraven mag dus ook, mits na 36 uur. Bij vervoer vanuit het buitenland kan dit aangepast worden. Als u kiest voor begraven dan is er een verschil tussen een algemeen graf en een particulier (eigen) graf zeer belangrijk!

Een algemeen graf:
Algemene graven worden soms ook wel huurgraven of parochiegraven genoemd. In een algemeen graf worden 2 of 3 mensen begraven die geen enkele familierelatie met elkaar hadden. U kunt niet zelf een plek op de begraafplaats uitkiezen en ook niet vastleggen dat andere familieleden in de toekomst in hetzelfde graf begraven kunnen worden. Een algemeen graf is te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De grafrechten gelden meestal voor 10 jaar en kunnen niet worden verlengd. Meestal worden deze graven echter pas geruimd als ruimtegebrek op de begraafplaats dreigt en soms wacht men ook wel tot alle graven op een veld in één keer geruimd kunnen worden.

Een particulier graf:
De term particulier graf is pas in 2010 wettelijk ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog de oude namen als eigen graven, familiegraven of koopgraven. Van een graf ‘kopen’ is echter geen sprake, u huurt (pacht) zo’n particulier graf. In dit graf worden 2 of 3 overleden begraven die wel een (familie) relatie met elkaar hadden. Het particuliere graf staat op naam en degene bepaalt wie er in dit graf begraven mag worden. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf uit voor 20 of 30 jaar uit. Deze termijn kan desgewenst weer voor een bepaalde periode worden verlengd. Op sommige begraafplaatsen kan men zelf de plaats van het graf uitzoeken en u onderhoudt het graf zelf of (meestal) doet de begraafplaats dit voor een vastgesteld bedrag. Dit bedrag moet wel in één keer worden voldaan. De kosten van een particulier graf zijn hoger dan de kosten voor een algemeen graf.

Op de begraafplaats (en) , ook in de Gemeente West-Betuwe kunnen particuliere graven en algemene graven worden uitgegeven.

Particulier graf
Rechten op een particulier graf gelden 20, 30 of 40 jaar. Na die periode kunt u de rechten verlengen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
een particulier graf voor het daarin begraven van 1 persoon.
een particulier graf voor het daarin begraven van 2 personen.
een particulier graf voor het daarin begraven van een levenloos geboren kind of een kind tot 12 jaar.
een grafkelder (vergunningskosten en kosten voor het aanbrengen van de kelder zijn voor rekening van de grafeigenaar).
een particulier urnengraf voor 2 asbussen.
een particuliere urnennis voor 2 asbussen (in Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Geldermalsen, Haaften, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Meteren, Ophemert, Opijnen, Spijk, Tuil, Varik, Vuren en Waardenburg.)
Algemeen graf
Er bestaat ook de mogelijkheid te worden begraven in een algemeen graf.
Een algemeen graf is en blijft van de gemeente.
Afhankelijk van de begraafplaats wordt 1-diep of 2-diep begraven. Bij 2-diep begraven liggen er geen familieleden in hetzelfde graf.
Op een algemeen graf mag de helft worden gebruikt voor het eventueel plaatsen van een gedenkteken.
Algemene graven kunnen niet verlengd worden.
Algemeen urnengraf
Een algemeen urnengraf is bedoeld voor maximaal twee urnen. Verder gelden dezelfde uitgangspunten als bij een algemeen graf. Klik hier voor meer informatie over begraven in de Gemeente West-Betuwe