Melden overlijden


 

Heeft u directe uitvaartzorg nodig dan zijn wij

24/7 bereikbaar op nummer: 06-41 413 412


Ook als u bij Yarden, Monuta, Dela of elders verzekerd bent kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen. U bent altijd vrij om de uitvaart te regelen bij wie u wilt. Bij een overlijden thuis neemt u contact op met de huisarts of huisartsenpost. In regio Rivierenland is dat Huisartsenpost Tiel: 0900 70 60 504


In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.
Bij een verwacht overlijden, na 23.00 uur in een zorg-centrum is het soms toegestaan om de overledene de laatste verzorging te geven. De arts komt dan pas in de vroege ochtenduren. Daarna mag het eventueel vervoer pas plaatsvinden.


Na een overlijden is er géén reden tot snel handelen. Neem de tijd die u nodig heeft. Misschien wilt u wel in alle rust even bij uw dierbare overledene zitten voordat u familie of vrienden op de hoogte brengt.


Als u er aan toe bent kunt u ons bellen. Om duidelijk te krijgen welke eerste vorm van begeleiding het beste bij de situatie aansluit zal ik u een aantal vragen stellen en spreken we een tijdstip af waarop ik naar u toekom. In alle rust, en stap voor stap overleggen we wat er verder moet gebeuren.


Verwerken is niet loslaten, 

maar anders leren vasthouden