Jo Lan van Leeuwen, uitvaartverzorgster


Net als ieder ander heb ook ik mensen om mij heen verloren en daar afscheid van moeten nemen. Lieve mensen die mijn leven mooi maakten en hebben bijgedragen tot de persoon die ik nu ben. Tijdens deze uitvaarten heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat er iemand naast je staat in de begeleiding, iemand die rust brengt, betrokken is en ‘ontzorgt’. Uit deze ervaringen is de wens ontstaan om er voor anderen te willen zijn tijdens het afscheid nemen van een dierbaar persoon. Deze wens heb ik omgezet in een bewuste keuze om de opleiding tot uitvaartbegeleider te gaan volgen.

Mijn talenten liggen voornamelijk op het gebied van verbinden, organiseren en ontzorgen. Bij de vele keuzes en beslissingen die genomen moeten worden sta ik op gepaste afstand naast de familie en adviseer, inspireer en begeleid ik hen bij het vormgeven en voorbereiden van een afscheid dat bij de overledene en de betrokken omgeving past.