Videoreportage

Vastleggen biedt steun
In het verdriet van het moment, gaan veel zaken langs u heen rondom een uitvaart. Terwijl juist een waardig en respectvol afscheid een waardevol element vormt in de rouwverwerking. Het vastleggen van hetgeen voor, tijdens en na de crematie of begrafenis plaatsvindt, betekent daarom voor veel mensen een belangrijke steun.
Voor verwerking later...
Ook als mensen ziek of niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan een ingetogen videoreportage van het afscheid een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces betekenen. Een delen van het verdriet, maar zeker ook het een plek geven van het verlies. Een delen ook van de dankbare voldoening dat er op een passende manier afscheid is genomen. Kleine kinderen die nog te jong zijn om te beseffen wat er gebeurt, kunnen later met vragen komen. Als ze wat ouder zijn, betekent het bewust kunnen meebeleven van het afscheid van bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus dat het gemis makkelijker een plaats krijgt in het leven. Zo kunnen zij zich hun eigen afscheid bewust worden.
AR Video heeft jarenlange ervaring in het respectvol en zo onopvallend mogelijk vastleggen van uitvaarten. Zij verzorgen beeld en geluid van een professionele kwaliteit, zonder als storend ervaren te worden. Behalve tijdens de uitvaart, kan men ook thuis of tijdens de condoleance kostbare momenten vastleggen voor later. Desgewenst kan muziek naar keuze verwerkt worden in de reportage. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van: terugkijkenopeenpassendafscheid.nl